SNSLAS~1

Igår omkvälln komme nä, dä va jussom nan blanning tå rägnä å snön men vi feck vitfärga på backn. Dä ä int na bra ä hännä, vi jett fo kållväre först sä d bli nan tjäla. Sen fo fäll ne bäst dä vill… Frid!

Mvh/ V-mastern

Annonser