spindelnät

Ha ji tänk på falli mycke spindla å spindällnäta dä ha vôre n’hänn vorn å sommarn. Ja begrip då int va ålle spindla kom ifrån å hur d kan bli sä storä mängda tå dom!? Dä för nuet, fridens! Mvh// V-mastern

Annonser