pärern

Ja nu ä vi inne i päropptagartin, d jett vära bra nå blött häri pärlanna me tanke på ållt ä rägn som vräkt ne n’hänn vorn å sommarn. Ja tyck rennt synn om ålle odlara, dä jett vära bra nå surrt i pärfarern. Frid! / V-mastern

Annonser