rägneMan kan lätt räken däga då dä int ha rägne än hänn sommarn, för visst hare vöre bra nå mycke tå dålige däga, gråväre, dise å hällrägne från början tå juni tiss nu!? Vi fo väl hoppas att näste sommar bli finare, värmare å goare. Dä va ållt för nuet, fridens! Mvh/// V-mastern

Annonser