smileys1

Däga kom å däga gå, ingen vet va dom stå. Dä hadd nog känntes bätter för mang om man fott veta att man ä varsslä/oppsagd iställe för n’hänn lange tysnan som vorte. Frid!/// V-mastern

Annonser