femtanTänk, idagsläge jobba nä 39st på företage….å tå ä hännern ske 24st bort…..dä bli jussom bäre femtan kvär. Man ä rackt tom på orla, ske försök å komma vä na postive inlägga snarrt igen. Men tills däss….ha ä falli bra i dennä uti värla. Mvh /// V-mastern

Annonser