sparken__

Ja idag ha ägara för Mählers i Rossön bestämt sä för å varsäll 24st v.s.a tjänsteman som kollektiv, dä ä mang dä….finns int sä mycke å säge om ä hännä. /// V-mastern

Annonser