Borgforsn

Gusse va dom släpp på vattnä hävä borgforsn idag, nu kom vattnnivån å öka bra nå mycke ne vä strännern i hennä på Åljön. Ene dan fyll dom opp å anner dan ta dom bortur. 

Fridens!  /// Väbbmastern

Annonser