Åre_polis

Ja hörrd på radion idag att falli mang tå polisa (ca 300st) tänk vära i beredskap vä ä dänn EU-möte i Åre (äre därför dom kall ä toppmöte). Dä innebär jussom att privatpersonern häri ä dänn traktern måst känn sä branå lugn när d gäll stöldärn, inbrotta å tôcke. Ä hännä ä ju jussom bäre na ja funnder på just för stund’n. Fortsatt trevli n’vecke! /// Väbbmastern

Annonser