tummen_upp

Gusse nu tro ja vi ha uppnådd maxgränsn vä invånara på Åljön, de lys nästan te ålle husa om kvälla. Nu kan vi ju bäre hoppas att sola å finväre stärn opp på ön na vecker framöver. Se däsä /// Väbbmastern

Annonser