Om torsdan va ä premiär på Allsången hos n’Richard i Bölen. Dä va falli trevlit, skaplit vä folk som sjonge å njöt tå goväre. Varje torsda i julimånad klocka 19.00 äre till å härkel opp sä, köp ä allsångshäfte å sjong sä hele Bölesbyn skäka. Fridens! /// Väbbmastern

Annonser