midsommar-w200

Jaha då va vi redan framme vä n’hänn holja, dä gå falli fort ållting. Ja tyck int dä va sä länge sen vi sjonge in vorn å nu ske vi dans å sjong in sommarn. Hur som helst tar ja tillfälle i akt å önsk ållihop en REKTIT FIN O TREVLI N’MIDSOMMARHOLJ!

Annonser