Man ske ju int kläga, men nu tyck ja d håll på räck vä ä hänn rägnige dägarna. Dä torde vära bra för pärern å insådd läggdärn, men samtidit fo ä int komma ålldeles för mycke hällär säg dom som vet na. Dä si falli mörrt ut på väderkarta rästn tå n’hänn vecka, fast å annersia sä finns ä ju rägnkappern om man känns vill vära på utsia ytterdöra. Fortsatt trevli vecke!

Mvh/// Väbbmastern

Annonser