plojning

Gusse nu äre inte langt bort tiss pärern ä nere häri jorla i hennä på Åljön, nu ha bönnren från Bölessia vôre å plöjt o härve läggdärn. Men dynga ha dom slute å spri, numer äre flytgödsäln som gäll. Finns ä na tydligare sommarteckna än tôcke händelser inom lantbrukä!?

Fridens /// Väbbmastern

Annonser