Nog jett fäll man kunna skryt vä att dä ä finväre ute nu om dägarn, om dä int hadd vöre förrn hänn falige blåstn. Man sitt inomhus å stirr ut genom fönstra, sola se sä värm å harmonisk ut opp på blåhimmeln, men man hinn bäre kliv ut på trappa sä nå blåse från ålle hålla samtidit. Fast man ske väl int kläga, dä kunne ha vöre minusgradern å snön förstås.  Grässe väx å frodas, man jett nå till å klipp mattern snarrt….hur som haver… fortsatt trevli vecke!

Mvh/// Väbbmastern

Annonser