D va falli trevlit förr kvälln på hembygdsgårn, rennt bra vä folke ån jäkla bran stämning.  Fast roligest hadd man sernt på kvälln å langt in på natta, falli trevlit hadd vi som såt runt lägereldn o sjonge åll möjli n’musik som finns härri sånghäfta. Dä va ju fallin tur att sjolveste körledarn va vä å styrrd opp ålle låta 🙂 Ja fo ju int glömme å säge en annan sak, vi hadd falli tur vä väre, sola o värmen lagt in på kvälln. Må väl o ta hand om ji sä höres vi snarrt igen i hennä.

Mvh/// Väbbmastern

Annonser