majbrasa

Nu äre int na langt bort ä hännä vä braständninga…folkhopa samles på bygdegårla, idrottsplatsern, läggdärn o hembygdsgårla för å välkomna vorn o sommarn. Dä ske ätas kôrven, drickes kaffe å sjonges. Nå ä väll ä hännä bäste tin på åre, jussom i väntans tider på att sommarn knack på döra o vill komma å häls på ä tag vill säge na mårna. Vafför hete majbrasa, när man tänn ti brasern i april månad!? Hur som haver fo ji ha en falli trevli n’Valborgsmässoafton. Vänliga hälsningar// Väbbmastern

Annonser