storspov_stare

Tänk att idag ha man sett stäran å spoven på längda, ä hännä ä ett klockrennt bevis på att vorn o sommarn närmsä. Ja, för gässa å ändern ha ju vöre här sen sjöern öppne opp sä på norrsia Åljön. Nu äre inte sä lagt kvär tills man fo höre ” Sköna Maj, välkommen till vår bygd igen!” låt borti radioapparatern å på hembyggdsgårla…. Fortsatt trevli holj!

Hälsningar Väbbmastern

Annonser