untitled

De torde vära nu i däga man ske köpe ägga å påskmustn, för va vore påskn uttan ä dännä….jo…falli olik sä. Äre int bra kurnstit att a Wanja ske sitte kvär ätte n’hänn skandalern hon ha medvärke te…d ä falli knepit va ”dom” håll ihop tôcke ganger ä hänn storpampa. Dä torde väll kvitta om hon sitt kvär äll kliv tå för hon ha väll n falli fin AMF-pension skull ja tro…. jaja nog om ä hännä… Ji fo ha en fortsatt trevlin vecke! 

/// Väbbmastern

Annonser