fjall

Dä torde vära nu folke börj på tokhannel skinka o ägga inför påskholja….skotra köpes tillfällit för å köres na däga opp fjällaväla….maggotn, draga o isborra torde vära aktuäll å. Ha int ja rätt så säg….återkom om ä hänne framgent. Ha nu en falli skön å harmonisk holj!

///Väbbmastern

Annonser