pimpelfiske2

Jaha, nu ha man tege sä igenom årets upplaga tå ”Rossörycke” å ja kan säge direkt att nan pallplats va man då int ens i nähetn tå….ja lyckes fo opp na smo jorm men d va då int na å väga egentligen…ja förstå då int hur ållihop lyckes fo opp sä mycke häri dänn lilltjärn, men åll’n heder åt dom. Som d känns nu jett man väl ställ opp näste år, å då jämarns ske ja då fo opp rejält tå ä dänn smo jorme å. Fortsatt trevlin vecke /// Väbbmastern

Annonser