Spärkarn

På ålle storväga ä asfalltn framme, men på ä hänn avstickara å småvägana äre falli slefft, man jett tvunget ha brådda äll spärkarn vä sä annars är risken falli stor att d bli nan fraktur. Dä ju int ållä småvägana som sandas, ä hännä ä ju iåförsäg både bra å int bra rent spärkmässigt.

/// Väbbmastern

Annonser