skidspar

Gusse va n’hänn vecka ha vöre lang, man trodd int att d skull bli nan holj alls. Men nu jädrar äre dacks o vil opp sä för näste vecke. Jä håppas sola let sä fram i hittan imaran äll på söndan, dä ä ju Sigvard Jons loppe å då jett d ju vära fin väre. Hur som haver fo ja ha en falli fin n’holj /// Väbbmastern

Annonser