snalblastn

Jäklars anåda vicket fint vär d va när man titte ut genom ruta te maran -2° ålldeles perfekt för å bäre njut tå försmakn tå vårn. Men va fel man hadd när man klev ut på broa, dä blåst från ålle hålla, kållt åt ansikte men gå ju vära ute trots ållt. 🙂

Fortsatt trevli sönda, önsk ja ållihop!

///Väbbmastern

Annonser