sandning__ ALTERNATIVbroddar

Tänk va falli slefft d bli ute när bliväre smyg sä på, man håll rakt på slå ihal sä på släte backen. Ende ställe dum verka vräke på gruse o sannkorna ä på lansväga å då men ja VRÄKE PÅ, faan d gå knappt å transporter sä vä spärkarn….men på gårla, ofäntlige å arbetsplatsa finnsä då int ä korn, ja tyck att ä hänn snålkommuna skull kunna ge varje invånare brådda ålldeles gratis, tanken ä fäll invånarantale ske öka å int minsk! 

Trevli holj!

/// Väbbmastern

Annonser