vy-fran-bolesbarget 

 

Ä hänne jett vära falli langt tebaker i tin, unner om nagen kan ge mäg o annren lite mer kött på bena hur gammalt korte ä….?

Äre nagen som vill si ä hänn korte i ä större format kan ji ju skick ett mäjl till marten@algon.nu

Annonser