Ja vet int, men ha ji som vöre in i hittan o läst sett n’dänn länken vä fotoa åtabak i tin!? Dä ä falli rolit o titt hur dä såg ut runtikring byn på 50-tale, gusse man bli som lite ommernikring när man rakkt int känn int igen en del tå fastigheta o gårla. Dä ha ju som ännräs unner åra som gått sen däss, jä rekommender ji som härstamm både från Åljön i Rossön å kik på sia.

För övrigt kan ja täla att d fäll na vite flinger uppifrån o jä ha då int beställt na tå ä hännä va jä kan minnes. Men han i dennä oppi tyckt fäll int att vi hadd tillräckligt tå ä ,sä d jett väll fo fäll ne då. Dä bli till o ta fram snöskövla, spadana, snöslungärn, traktorblaa, ploga å skopern, d ä ju falli bra för ä hänn angträprenöra som unnerhåll gårla o väga. Se visst ha ä fäll na bra vä sä fast man börj på vära less vitflingern.

Ja önsk ållihop en fortsatt n’ finän vecke o ta hann o ji. /// Väbbmastern

Annonser