Dä gå falli fort ä hännä vä årstidern, ja tyck d nyss va höstn vä gråväre o träa som tappe löva å ållt ä dänne. Men hipp sum happ ä vi inne på ä hellt anne år i väntan på vårn, gusse man hinn rakt int vä. Funner va man kom å göra å int göra n’hänn vårn, man planär men int blie som man hadd tänkt ändå. Nää man jett nå intäla sä sjolv att ” ta däga o nättern som dom kom, gör dä du hinn vä å lått d andre vära sä länge”. Ja hur som helst gå man o smolängt te vårväre, skäran, sola, pimlinga på sjön å ållt ä dänn andre som man jett lär sä å njut tå på vårn. 

Ha en fortsatt falli fin n’vecke!

/// Väbbmastern

Ps. jä kom å lägg ut flere korta’ o massa anne inom en snar framtid ds.

Advertisements