Hölle ji ja jett täla om en sak, dä kan int finnes na som ä sä förb*nnat uttråkande som å inväntere på företaga. Man förstå ju att d jett jöras, men töcke ganger kan man väl tillfällit anställ na frivilligt folk som tyck om å räken. En annen sak som man gå å funder på ä vafför sälj regeringen ut ålle stalige företaga te privatägara äll utlänske ägara. Ske vi int kunna ha kvär dom åtmistone häri lanne, ja töcke gå man å funder på mellan varva.

Ha en falli fin n’holj! /// Väbbmaster

Annonser