Töcke däga som ida äre falli tur att man inte jett vära ute om man int måst. Dä ä falli tur att langkallsångern ha vorte uppfunne, annars hadd man ju fröse ihal när man va ute o reka berna ida. Huvvaligen va man längt te sommarn o go väre. Over and out /// Väbbmastern

Annonser