Ja tänk va mange låta d finns häri värla å va falli mange kategoriern d finns. Vi säjj rock/hårdrockn där finns ju bäre ett bann som äg å dä ä AC/DC…. dom ha int gjort nan dåli skive, ållihop är bra. Om vi sen jör ä snekliv in på poppmusik’n, sä gå int ä o volj nan spesiällt ä band äll artist d finns ju ållt förb*nnat o litte till… ä hänn inlägge va fäll int sä mycke o skrive om, men som ”mjosiklavärr” jett ja ju fo rit ne na raer om ä ändå.

Fridens!!!

Annonser