Ja nu ä man sånnan stinn å oppblåst fast d ä juldan, ja tro int man behöv äta på na däga nu 🙂 man bli jussom trött o sletn på o bäre äta. Funner hur mang ä ener som kom o sup ne sä, spräng bort na fingra, misshannel å ållt ä dänn annre som bruke hänn på nyårsnatta….. Sjolv ske ja ta ä falli lugnt…bäre vära som man säg.

Man kan int släpp ä hännä vä ålle uppsägninga o varsla o ållt d annre som hänn häri lanne. Funner om d kom å bli nan skillnad på ärbete häri lanne näste år, d si ju falli mörrt ut enlit konjuktura å ållt ä hännä som stor gubba vä stor hänglsa surr te. Sjolv ä ja väl tacksam för å ha ärbete kvär, d kan bli falli kämpit vä n sån lit’n styrke som vi ä i nuläge på företage. Men man jett väl vära positiv å jöra d till d bäste som gå i n hänn situation som vi hamne te.

Go fortsättning på julholja önskar

Webmaster

Annonser