Hur ske vi hinn vä ållt, när julholga smyg sä inpå. De ske pyssles, planeres, slaes in klappa, rulles köttbulla o ållt ä dänne. 

Dä bäre smäll tell så ha ållt ä hännä inför julaftan avslutes vä att man sitt stinn o holvt utslege häri soffhörne o lyssän på nan gaphalsa häri tvapparatn……

Annonser