Hä jett bety att sia ha vöre ättelängtad!

😀

 

*******************************************************

Jett fo täla om att vi ha fott bra mycke tå ä hänn vite flingern 

som fäll från himmeln.

De ä fäll både bra o dålit, ä dennä bero ju mycke på om man

tyck om ä äller int tyck om ä.

Hoppas ji ha ä falli bra i dennä uti värla. 😀

Häjj så länge // Webmaster

Dec -08

Annonser