Härrt

Man kan då rackt int skryt om väre i hennä ikring. Först flinge dä lagom vä snö, kållgradern å tjälan va ä faktum. Men sä vartä värmväre vä rägnä na däga å sen kållväre igen vilket jorl att snö vart te isn å dä ha vorte falli jävla härrt överållt. 

Ha n’fin innesittarholj! 

/Väbbmastern

Annonser

Historiern

– Va ärbet du vä då? 

– Jo ja ä gatförsäljar.

– Jaså jaha, hördedu va ta ji förn gate nuförtin? 

♤♡◇♧♤♡◇♧♤

– Vafför gå du int him!? 

– Nä käringa min ä sä eträtt

– Vafför ä a dä!? 

– Ja, ja ä ju int himme. 

♤♡◇♧♤♡◇♧

Hur si man att n’bil kom från Italien? 

Jo dä ä n’massa rat i

Minusgradärn

Nu smyg sä kållväre på, äntligen fo man hä på sä vammarsböxern. Vä dom på foe bli hur kållt dä vell. Lufta bli sä fresk å go n’hänn tin på åre. Önsk ji en fin start på vecka hänn som kom! 😊

/V-mastern 

Orla

Dä finns branå mangä orla som ålldri använs sä ofta, ja tänk bäre ä orl som jålm, dä ä int ofta man hör nagen säge äll skriv dä orle. Töckä va enlit n’Ossian hunndynga, vafför använn man int dä oftare? Dä gå int täla, just dom orla använne n’Henning nästan veét. Dä va rolit att man snappa opp å rite ne ä’hänn orla. 

Haä sä länge! 

/Väbbmästarn

Vägpinna

Dä va tur att vi (jäg å x) sätte pinna ätte Åljövägen idag, på mangä ställa va kärlan falli tydli. Vi ha ju hadd na kållnätter sä ytskikte å na centimetra ne härri i backn vare hårrt, men dä geck. 

/V-mastern 

Höstväre

Man kan då rackt int kläga på väre vi ha nu i höst. Maradimma ä tjock som bomulln å ji som ä ätte väga på marasia ske kör försektit, åljn å kankern ha ju för vana å kut över vägbana när man minst ana nage. Sen stå ju sola branå lågt n’hänn årstin, säpass lågt sä man fo’n in i yga. Hur som helst fo ji ha n’falli fin å trevli höst. 

/Väbbmastern

Körkovalä

Ja unner hur mangä procenta tå folkmängda i lanne vort som tänk röst i körkovalä hänn. Mangäener tro int ja ä sä insatt i körka å ållt va dä innebär. Ja ä falli tveksam om ja ske röst å på vem man ske lägg röstn sin på…. 🤔 

Fortsatt trevli holj!

Höstn

Ja även om man int vell ä, sä smyg sä höstn på. Man si löva på träa änner färg, gräsmattern slut rackt å väx, men framförållt ha ju jaktn börje. Man brucke ju int önsk jägara god tur, sä ja säg bäre; Skitjakt på er, ålle jägara!