Torka på ålle plana….

Ja vell ju uppdater n’hänn sia förjämnan, men dä gå int. Ja ha orltorka på ålle plana varesä ja vell äll int vell. 

Ja hoppas att ji haä firnt i höstmörkre 🌒

/V-mastern

Annonser

Kyrkåvale

Ja unner hur mangä procenta tå folkmängda i lanne vort som tänk röst i kyrkovale hänn. Mangäener tro int ja ä sä insatt i körka å ållt va dä innebär. Ja ä falli tveksam om ja ske röst å på vem man ske lägg röstn sin på…. 🤔 

Fortsatt trevli holj!

Höstn

Ja även om man int vell ä, sä smyg sä höstn på. Man si löva på träa änner färg, gräsmattern slut rackt å väx, men framförållt ha ju jaktn börje. Man brucke ju int önsk jägara god tur, sä ja säg bäre; Skitjakt på er, ålle jägara!

Retrospectors

Ä’hänn namnä vell ja att ji lägg på minne, bena darr i takt å man kan int stå still när musiken deras smäla igång.
Lyssn på ä’hänn inslage i radio västernorrland, dra fram te du ä på 6 minuta å 5 sekunda.
Retrospectors ä här för å stann, bäre sä ji vet!

Haä bra sä länge!
/Väbbmastern

Käftn

Va vore n’männish utan käftn måntro!? Visse ener bruk käftn falli ovörlet medan andren ålldeles rätt. Dä finns sä mycke man kan funnder på töcke däga. 

/Väbbmastern

Språke

Ja tyck man ske använn språke å orla som vi ä oppfödd vä. En del folk tyck att dä ja skriv i hännä ä fjaske å ä hittepå språk, te ji som tyck dä vell ja säge; ä hännä ä min egna tolkning på språke vort å dialektn. Ji behöv int gå in å läsa om ji tyck dä ä sä falli hemskt. 

Ja tänk fortsätt vä ä’hännä tiss ja sjolv lessn på å rit ne orla å töcke. 

/Väbbmastern

Pipe te öra…

Nu förstå ja te fullo hur dä ä å ha ä’hänn tinitus, gusse dä tjut te öra dögnä runt, lyssn man sä hör man ä falli väl, men gör man na anne äll lyssn på radioapparatn ä int ä like störande. För min del komme nå å försvinn vä tin, ä’hänne ingå jussom i dä ja dras vä här å nu. 

Trevli holj på ji

Sensommarn

Mangäener tyck ju att sommarn ä slut ätte siste dan i juli mårne, men nå tyck jäg att sommarn sträck sä länger än så, hele augusti å dela tå september bruck ju vära värm å go. Vä n’hänn uträkningn sä då jett ju höstn börj nanstänsch i mittn tå september. 

Ha n’fin fortsättning på sommarn! 

/Väbbmastern

Knepit vär

Nå ha väre n’hänn sommarn vöre branå knepit, mest hele juni å över hårrta tå juli ha vöre kåll. Nu tillhör ju jäg int soldyrkara, men emella värva kan ä ju vära skörnt vä värmen. Hoppas näste mårne innehåll soliga däga, vä lagom myche regn.

Fortsatt fine däga önsk ja ållihop!

/Väbbmastern