Funnder….

Ä ä’hänn hemsiern å tôcke äre ute numer!? Ja men när dä gäll ä’hänn socialä mediern verka dä som dä ä facebook å instagram som ä framtin.

Sä ja funnder om man ske lägg ne n’hänn sia å bäre rit ne orla å meninga på ansiktsboka.

Dä finns int tin te å ha två sier aktiv, ja hoppas ja fo nagen reaktion tå ji som läs.

/Redaktörn

Annonser

Vårflon….

Ja må då säge att na teckna ätte vårflon ha vi inte märrt i hennä runtikring, däremot försvinn snön rätt ne i backen vä n’jävla farrt. Vi ha hadd n’falli vållsam vinter vä förbannat mycke tå ä”hänn vite gulde. Sä nu ä man gla att dä försvinn å sommarn närmsä vä store stega. Fôgellive lev opp för fullt!

Tebaker…..

Nu börj jäg på vära tebaker som gammalt i tin, åtminstone n’bra bit på väg. Ja ha na måla å nå innan, men de jett fo ta sin ti som dä behövs.

Va ållt ä’hännä hannel om tänk ja berätt länger framgent.

Myggfritt

Gusse idag vare rennt småkållt på utsia döra, dä förbanne mä förste ganga n’hänn vintern. -27° ä fäll int fy skam tyck jäg, n’aning förkållt för mine lunger, men man behöv ju int vära ute tack å lov. 

Hur kållt äre i övrige lanne, måntro? 

Trevli dag! /Åljöarn

Nyåre

Jaha då börj vi på närm oss tjugehundreartan, äre nagen som funnder äll ske lava na för näste år måntro!? Ja tro ja ske försök å bli ännu mer positiv än ja ä nu. Man kan ju ållti pröve, man behöv töckä för sinnesron å själn. 

Ja önsk ållihop ä Gott Nytt År! 

/Åljöarn 

Orla som sövlä

Hur mangä ener använn äll ha hörrd orla som: ”ät ji bårner, pappa ät sövlä”. Ja ha hörrd ä nagrä ganger fast då i tåsjö. Å ä anne orl som man då rackt hör ålldeles för sällan ä ”åtför o åtabak”. Mer tå ä’hänn orla jett man använn å bevära. Ålle orla på dealekt ä jussom heli på na vis. Som ja nämnt mangä ganger, ä n’hänn sia helt å hållet min egna tolkning tå åljö/böln å bodumsmåle. 

Go fortsättning! 

3:e advent

Jaha, då ha vi komme te näst siste advent innan n’hänn fine julholja ä. Stressn hänn lägg ja på hylla i år, man fo väl planär som alle annre högtida. Grärna ske in, fasen va tur att dom komme på å göra träa tå plastn, då slipp man ju kut härri skogen å let n’dänn perfekte å ståtlige grärna. 

Ha en fin sönda!