Fôgla

Blann förste vårteckna enlit mäg sjolv ä när fôgla börj på komma tebaker, ja men ä’hänn sorta som int brucke stärn på vinterhalvåre. Om torsdan såg ja fyre sädesärler som såt opp på lagårdstake å mysst te sola. Svanern va branå tidi i år, dom si man litte varstans te vattedraga på byn. Gässa ha nå vöre här längst, dom komme redan när snön låg kvär på läggdärn å isn på sjöarn.  Ida såg ja na änner som lete na gräss ne vä sjöstranna, man kan dra slutsatsn att dom ä här för å stärn te åt höstn.

/Väbbmastern

Gammsnön

Nu ha vi komme fram te ä’hänn vårväre sôm gör att ålln snö sôm hadd tänkt fäll ne från himmeln ta bort gammsnön sôm ligg kvär på backn. Om int ja minns ålldeles fel ha man ju hört säges just ä’hänn orla från bonnpraktikan. Ja tro dä ligg mycke te va sôm stå te n’dänn boka. Ha ji int studerä boka dänn än, sä tyck jäg att ji ske lägg ne litte ti te å läsa na.

Ha n’falli fin vecke!

/Väbbmastern

Blåstn…..

Gusse jävlaranamma va dä ha fläkte på vålsamt i na däga nu, äll fläkte å fläkte dä ha rennt storme från ålle hålla men mest norlaväre. Dä ä falli unnerlit att int fler träa ha blåst ne, plåttaka blåst tå å grejern på gårla blåst bort. Nu ha ja fäll int vöre överållt å kike, men i hennä runtikring ha ja då int sett na tå ä’hänn slage.

n’hänn blåstn, sola å plusgradern vi ha hadd i na däga nu ha ju resultere te att snön tin bort falli fort, å sannkorna man spridd ut på gårdsplana sjonk ne på backn sä dom gör då int nan verkan för hällka hänn.

Fördeln vä ållt ä att vi gå mot ljusare tider å bäre dä ä ju falli gemytlit å firnt.

/Väbbmastern

Vorn

Nå tyck jäg att man börj på känn tå att vorn ä falli nära. Dä ä värmgradern, takdroppe, mer ljustimma på daga å fôgelkvittre. Dä ä n’fin ti sôm kom framöver jernt nu, dä ä bäre å ta tevära å försök å njut tåä.

Ha n’falli fin holj!

/Väbbmastern

Anekdotern

Ja ä på jakt ätte na anekdoter sôm ha nan koppling te Åljön, Bodum, Böln, Bölnvattnä, Hôcksjö äll na anne runtikring Åljön. Ha ji na på lager fo ji gärna skriv ne na raer gärna på riks sä ja fo översätt te ä’hänn måle.

Adressn ji kan skick te ä: aljoarn@gmail.com

Si framemot nan respons från nagen sôm känns sä manad.

/Väbbmastern

 

TV, reklamn å ållt anne…..

Nå fasn äre åt helsikes för mysche dyngä på tv-apparatn, dä gå rackt int titt på na programma på ä’hänn kanala sôm man jussom betäla äxtra för. Om man nu skull hitt på si na holvintressant sä nå f*n förstörs hele pragramme tå ä’hänn jäkla reklamavbrotta.

Just tôcke ganger ä man falli gla att tv-dosa ä te hands sä man kan slå över å kik på svt, där slipp man ju si åll ä’hänn hannkrämern, försäkringsbolaga, mjolksortern å spelaautomata sôm dom spy ut på reklamfilma numer.

På tal om tv-programma, vi håll då rackt på bli övergödd tå mat å bakprogramma, ä hänn fenomene ä ju int bäre i lanne vort, uttan på tv-kanala överlag. Vem f*n ôrk läga å baka ållt ä’hännä sôm dom vis opp härri programma!? Dä finns ju både matställa å bagara om man skull vära sugn på na tôcke.

Jaaa ji behöv då int håll vä mä…..bäre vi ä överens!

/Wäbbmastern

Flunsan

Funnder hur mangä ener sôm ha klara sä från n’hänn falige flunsan sôm gå, ja ha hadd turn å klara mä branå länge, men nu jämarns ramle ja dit å…..man kan ju allti hoppas att dä int håll ti sä sa falli länge, utan att man ä på bena väldit snart.

Ha n’förbaskat bra fortsättning på vecka hänn!

/Wäbbmastern

Tiningen Norlsverige

Häj på ji,

Ja som ji si ha sia vaknä te liv igen ätte flere år i sta, ja vart sä falli gla när Tiningen Norlsverige hadd skreve na raer om både mäg å n’hänn sia sä ja kan int anne än väck opp sia te liv igen.

Dä ha hänne branå mysche sen sist, men dom säg att man ske int titt åtabak utan si framåt, sä vi fo väl se ä’hännä sôm ä nytt startskutt.

Ja ske göra dä bäste ja kan å uppdater sia ättesôm nu.

Ja skick ä falli stort ä TACK te n’Sven sôm hadd skreve reportage dänn te tiningen.

/Wäbbmastern

The End

n’hänn sia kom å ligge i sta förn väldit lang ti framöver, ja ha int möjlihet/tin å uppdatere sia sôm den borde göras. Dä geck falli firnt å lägg nan timma i vecka åtabak i tin å rit ne na raer å stupp in na bilda äll na anne tok på sia hänn, men tidern förändres å då äre bätter om dä int hänn nage alls än bäre na inlägga duttvis me flere mårnas mellarum. Nä, som sagt sia fo ligge å rå om sä sjolv tiss vidare. Gästboka kom å ligge kvär ä tag tell, om ji känn för å rit ne na raer nangang.

Tack för ä hänn 5 åra sôm vöre, tänk va tin kut iväg fort iblann. ”Älgön – en försmak av paradiset” kom å leva kvär falli länge ändå, int på näte men ute i verklihetn på ett eller anne vis.

/Väbbmastern