Pipe te öra…

Nu förstå ja te fullo hur dä ä å ha ä’hänn tinitus, gusse dä tjut te öra dögnä runt, lyssn man sä hör man ä falli väl, men gör man na anne äll lyssn på radioapparatn ä int ä like störande. För min del komme nå å försvinn vä tin, ä’hänne ingå jussom i dä ja dras vä här å nu. 

Trevli holj på ji

Sensommarn

Mangäener tyck ju att sommarn ä slut ätte siste dan i juli mårne, men nå tyck jäg att sommarn sträck sä länger än så, hele augusti å dela tå september bruck ju vära värm å go. Vä n’hänn uträkningn sä då jett ju höstn börj nanstänsch i mittn tå september. 

Ha n’fin fortsättning på sommarn! 

/Väbbmastern

Knepit vär

Nå ha väre n’hänn sommarn vöre branå knepit, mest hele juni å över hårrta tå juli ha vöre kåll. Nu tillhör ju jäg int soldyrkara, men emella värva kan ä ju vära skörnt vä värmen. Hoppas näste mårne innehåll soliga däga, vä lagom myche regn.

Fortsatt fine däga önsk ja ållihop!

/Väbbmastern

 

Åsse komme sommarn….

Gusse dä bäre rasslä tell, man hann rackt int vä (ä hänn åre hällär) vi geck från brune gräsmatter te gröne ener på nolltid. Björka, åddra å rönn sla ut för fulle mugga, maskrosern, tussilagon å flere annre blomsårta skjut opp ur jorla. Sola å värmen komme från ingenstans….nu äre branå härlit å vära uttaföre ytterdöra.

Forts trevli vecke!

/V-mastern

Fôgla

Blann förste vårteckna enlit mäg sjolv ä när fôgla börj på komma tebaker, ja men ä’hänn sorta som int brucke stärn på vinterhalvåre. Om torsdan såg ja fyre sädesärler som såt opp på lagårdstake å mysst te sola. Svanern va branå tidi i år, dom si man litte varstans te vattedraga på byn. Gässa ha nå vöre här längst, dom komme redan när snön låg kvär på läggdärn å isn på sjöarn.  Ida såg ja na änner som lete na gräss ne vä sjöstranna, man kan dra slutsatsn att dom ä här för å stärn te åt höstn.

/Väbbmastern

Gammsnön

Nu ha vi komme fram te ä’hänn vårväre sôm gör att ålln snö sôm hadd tänkt fäll ne från himmeln ta bort gammsnön sôm ligg kvär på backn. Om int ja minns ålldeles fel ha man ju hört säges just ä’hänn orla från bonnpraktikan. Ja tro dä ligg mycke te va sôm stå te n’dänn boka. Ha ji int studerä boka dänn än, sä tyck jäg att ji ske lägg ne litte ti te å läsa na.

Ha n’falli fin vecke!

/Väbbmastern

Blåstn…..

Gusse jävlaranamma va dä ha fläkte på vålsamt i na däga nu, äll fläkte å fläkte dä ha rennt storme från ålle hålla men mest norlaväre. Dä ä falli unnerlit att int fler träa ha blåst ne, plåttaka blåst tå å grejern på gårla blåst bort. Nu ha ja fäll int vöre överållt å kike, men i hennä runtikring ha ja då int sett na tå ä’hänn slage.

n’hänn blåstn, sola å plusgradern vi ha hadd i na däga nu ha ju resultere te att snön tin bort falli fort, å sannkorna man spridd ut på gårdsplana sjonk ne på backn sä dom gör då int nan verkan för hällka hänn.

Fördeln vä ållt ä att vi gå mot ljusare tider å bäre dä ä ju falli gemytlit å firnt.

/Väbbmastern

Vorn

Nå tyck jäg att man börj på känn tå att vorn ä falli nära. Dä ä värmgradern, takdroppe, mer ljustimma på daga å fôgelkvittre. Dä ä n’fin ti sôm kom framöver jernt nu, dä ä bäre å ta tevära å försök å njut tåä.

Ha n’falli fin holj!

/Väbbmastern